பகுதி 1 -தினத்தந்தி(02.01.2022)ஞாயிறு நாளிதழில் வெளியான தமிழ்நாடு முழுவதுமான வேலைவாய்ப்பு செய்திகளின் தொகுப்பு

 TODAY NEWS PAPER JOBS WANTED LIST

              POSTING DATE : 02.01.2021

NEWSPAPER

Apply

 Link

பகுதி 1  -தினத்தந்தி(02.01.2022)ஞாயிறு நாளிதழில் வெளியான தமிழ்நாடு முழுவதுமான வேலைவாய்ப்பு செய்திகளின் தொகுப்பு  

CLICK HERE

பகுதி 1  -தினத்தந்தி(02.01.2022)ஞாயிறு நாளிதழில் வெளியான தமிழ்நாடு முழுவதுமான வேலைவாய்ப்பு செய்திகளின் தொகுப்பு  

CLICK HERE

Dinamalar jobs - Madurai edition jobs  - wanted list out dated : 02.01.2022(sunday edition)

CLICK HERE

Dinamalar NewsPaper Jobs -  coimbatore Jobs - Tiruppur Jobs -  wanted list out  dated : 02.01.2022

CLICK HERE

Post a Comment

புதியது பழையவை

TELEGRAM ALERT