அன்றாடம் சாப்பிடும் மீன்களின் பெயர்கள் அந்த மீன்களின் படங்களோடு 43 படங்கள் உள்ளன

 நம்மில் பலருக்கு இன்று நாம் சாப்பிடும் மீன்களின் பெயர்கள்  தெரிவதில்லை.


அன்றாடம் சாப்பிடும் மீன்களின் பெயர்கள்  அந்த மீன்களின் படங்களோடு...


பெயர்கள் தமிழகத்தில் வழக்கத்தில் உள்ளவை.மற்ற பகுதியில் மக்கள் இந்த மீன்களை வேறு பெயர்களிலும்  குறிப்பிடுகின்றனர்.

 43 படங்கள் உள்ளன👇

Post a Comment

புதியது பழையவை

TELEGRAM ALERT