அக்ஷய திருதியை அன்று தங்கம் வாங்கவும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான மூன்று விஷயங்கள் !!!!

 

அக்ஷய திருதியை அன்று தங்கம் வாங்கவும் போது கவனிக்க வேண்டிய

முக்கியமான மூன்று விஷயங்கள்

தங்க நகைகளுக்கு ஏப்ரல் 1 முதல் HUID குறியீடு  கட்டாயம்  !!!!தங்கத்தின் தரத்தின் தூய்மை தன்மையை அறிய கவனிக்க வேண்டியவை!!!

தங்க நகைகளுக்கு ஏப்ரல் 1 முதல் HUID குறியீடு  கட்டாயம்  என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.

 

 HUID குறியீடு என்றால் என்ன? அதனை வழங்குவது யாா்?

Hall Mark Unique Identification Number (HUID) எண் என்பது எண்கள் மற்றும் எழுத்துக்களைக் கொண்ட ஒரு தனித்துவமான 6 இலக்க எண்களை கொண்ட குறியீடாகும். BIS- Bureau of Indian Standards சான்றளிக்கப்படுகிறது.

 

தங்கத்தின் தூய்மை எவ்வாறு அறிவது?

BIS ஆல் இந்தியாவில் அனுமதிக்கப்படும் 3 வெவ்வேறு தங்க அடையாளங்கள் உள்ளன. 14 carat, 18 carat, 20 carat, 22 carat, 23 carat மற்றும் 24 carat. தங்கம் தூய்மையானது.

Hallmark  -க்கு என்றால் என்ன ?

Hallmark என்பது தங்கத்தின் தூய்மை தன்மையை சரிபார்ப்பது . தங்கம் மிகவும் மென்மையானது ஆகும். எனவே தங்கத்தை  அணிவதற்காக கடினமான செம்பு போன்ற சில உலோகங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. தங்கத்தின் மீதான 916 முத்திரை, நகைகள் 91.6% தங்கம் கொண்ட உலோகக் கலவையால் செய்யப்பட்டவை என்று கூறுகிறது.தற்போது வரை, 10.56 கோடி தங்க நகைகளுக்கு  ஹால்மார்க் முத்திரையிடப் பட்டுள்ளது.

 

1.    ஆறு இலக்க HUID குறியீடு இல்லாமல் Hallmark செய்யப்பட்ட தங்க நகைகள் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் விற்பனை 1 ஏப்ரல் முதல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

2.    தங்கத்தின் தன்மையை உறுதி செய்ய HUID-ன் நம்பத்தன்மையை  BIS CARE  செயலியில்  உள்ள சென்று VERIFY HUID- இல் சரிப்பார்க்கவும்.


1.    BIS Hallmark  தங்கத்திற்கு  3 கட்டாய அடையாளங்களைக்  கொண்டு வந்துள்ளது.

    நாம் தங்கம் வாங்கும்போது இந்த  முத்திரைகள் உள்ளனவா என்று சரிப்பாரத்து வாங்க  வேண்டும். தங்கத்தின் தன்மைனய சரிப்பார்க்க BIS CARE  செயலியில்  உள்ள சென்று VERIFY HUID- இல் சரிப்பார்க்கவும்.


தினத்தந்தி நாளிதழில் வெளியான அறிவிப்பு  : 


Post a Comment

புதியது பழையவை

TELEGRAM ALERT