முக்கியமான அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் தொகுப்பு ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட காலியிடங்கள்

 தற்போதைய இந்தியாவில் உள்ள மிக முக்கியமான அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் தொகுப்பு இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது

01 ) யூ பி எஸ் சி.,வேலைவாய்ப்பு = 46 காலியிடங்கள்

02) மத்திய ஆயுதப் படையில் வேலைவாய்ப்பு = 115 காலியிடங்கள்

03)மத்திய ரயில்வேயின் ஆர் ஐ டி இ எஸ் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு = 48 காலியிடங்கள்

04) எண்ணெய் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு = 66 காலியிடங்கள்

05)பெல் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு = 49 காலியிடங்கள்

06) விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் அப்ரண்டிஸ் வேலை வாய்ப்பு= 159 காலியிடங்கள்

07)  விமானத் துறையில் வேலைவாய்ப்பு =30  காலியிடங்கள்

08)கப்பல் படையில் வேலைவாய்ப்பு=பல காலியிடங்கள்Post a Comment

புதியது பழையவை

TELEGRAM ALERT