தமிழக சுகாதார துறையில் மாவட்ட வாரியாக வேலை 2023

 

🔥 தஞ்சாவூர்  மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்: 07

கல்வி தகுதி: 8TH,12TH,MBBS,10th , BDS, Degree

இறுதி நாள்:  21.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

             CLICK HERE

 

🔥 திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்: 16

கல்வி தகுதி: 8TH,12TH, Diploma in GNM/BSc (Nursing),MBBS

இறுதி நாள்:  17.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

           CLICK HERE

  🔥 இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

⚡காலியிடங்கள்: 15

⚡கல்வி தகுதி: 8TH,12TH,MBBS

⚡இறுதி நாள்:  20.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

 CLICK HERE

🔥 தருமபுரி மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்: 05

இறுதி நாள்:  16.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

             CLICK HERE

 

🔥 வேலூர் மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்: 54

கல்வி தகுதி: 8th, 12th ,MBBS

இறுதி நாள்:  20.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

                   CLICK HERE

 

🔥 திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்: 51

கல்வி தகுதி: 8th, 12th ,MBBS

இறுதி நாள்:  23.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

           CLICK HERE

 

🔥  திருவாரூர் மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்: 14

கல்வி தகுதி: 8th, Any Degree , MPHW / SI ,MBBS

இறுதி நாள்:  21.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

                CLICK HERE

 

🔥  திண்டுக்கல் மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்: 19

கல்வி தகுதி: 12th, Any Degree ,MBBS

இறுதி நாள்:  17.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

            CLICK HERE

 

🔥கடலூர்  மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்:34

கல்வி தகுதி: 8th, DGNM,12th ,MBBS

இறுதி நாள்:  25.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

                    CLICK HERE

 

🔥கன்னியாகுமரி  மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்:16

கல்வி தகுதி: 8th, Degree12th ,MBBS

இறுதி நாள்: 18.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

               CLICK HERE

 

🔥காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை 

 

காலியிடங்கள்:15

கல்வி தகுதி: 8th, 10th,MBBS

இறுதி நாள்: 25.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க: 

                CLICK HERE


 🔥 திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம்  வேலை

காலியிடங்கள்: 16

கல்வி தகுதி: 8TH,12TH, Diploma in GNM/BSc (Nursing),MBBS

இறுதி நாள்:  17.02.2023

🔗 உடனே விண்ணப்பிக்க:

               CLICK HERE


Post a Comment

புதியது பழையவை

TELEGRAM ALERT